เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

รับสมัครงาน

เนื้อหาสาระ :

ร่วมงานกับ ซาโนฟี่

ซาโนฟี่ มอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับผู้มีความสามารถ ที่มีความเชื่อมั่นว่า เราดำเนินการโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก

 

ที่ซาโนฟี่ เรากำลังมองหา คนที่มีทัศนคติ และความมุ่งมั่น มาเติมเต็มค่านิยมของเรา อันได้แก่ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความมั่นใจ ให้ความเคารพ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และ ยึดถือจริยธรรมความซื่อตรง

เหนือสิ่งอื่นใด พนักงานแต่ละคน คือผู้กำหนดเส้นทางอาชีพของตนเอง

ทรัพยากรมนุษย์ ยังมีบทบาทเชิงรุกในการช่วยพนักงานสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึง การเข้าถึงตำแหน่งงานว่าง ผลการปฏิบัติงานประจำปี และการพัฒนาพนักงานซาโนฟี่ทั้งหมด แต่ละหน่วยปฏิบัติการในองค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาพนักงานที่มีความสามารถ โดยมีบทบาทในการพัฒนา เส้นทางอาชีพในอนาคต และให้การสนับสนุนต่อ การเคลื่อนย้ายทั้งตำแหน่งงานและสถานที่ตั้ง

ความหลากหลายของตำแหน่งงานของเรา ทำให้พนักงานสามารถเลือกโอกาสอันท้าทายในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพด้วยตัวเอง ที่ซาโนฟี่

 

Careers at Sanofi

Sanofi offers stimulating and rewarding career paths for talented people who believe as we do that patients are at the heart of all that matters.

 

At Sanofi we are looking for people whose attitude and commitment complement our values, Teamwork, Respect, Courage & Integrity.

Above all, individuals are the main players in their own careers.

Human Resources also play a proactive role in assisting people in their professional careers. HR policy includes permanent access to job vacancies, annual performance and development for all Sanofi employees. Each operational entity also has an established Talent Review committee whose role is to identify future career developments and provide support for functional and locational mobility.

The wide range and variety of jobs means employees can choose exciting and challenging opportunities to build their careers at Sanofi.