เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

สุขภาพของท่าน

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 264 9999
โทรสาร : 02 264 9998

communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

ซาโนฟี่-อเวนตีส ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย

สุขภาพของเราเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับเรา แต่หากเราเกิดอาการเจ็บป่วยก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ให้แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายของเรา ดังนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะของโรคและผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพูดคุยปรึกษากับแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น

 

ซาโนฟี่-อเวนตีส กำลังพัฒนาสู่ตำแหน่งผู้นำใน 7 กลุ่มการรักษาหลัก :

โรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular

โรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular

ด้วยการเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และก่อให้เกิดความพิการ ได้ โรคหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความสำคัญลำดับต้น ๆ ทางสาธารณสุข ในโลกอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

 

โรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน Thrombosis

โรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน Thrombosis

โรคหลอดเลือดดำตีบตัน Venous Thromboembolism (VTE)
เกิดขึ้นเมื่อมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ , นับเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ในซีกโลกตะวันตก เกิดขึ้นในประชากรประมาณ 0.1% ทุกปี

 

โรคมะเร็ง Oncology

โรคมะเร็ง Oncology

การวิจัยในเรื่องการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ เป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญขั้นสูงที่สุดของการแพทย์สมัยใหม่

 

โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร (เมตาบอลิก) Metabolic disorders

โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร (เมตาบอลิก) Metabolic disorders

โรคเบาหวานเป็นสภาวะที่มีน้ำตาลกลูโคสอยู่ในเลือดมากเกินไป เพราะ ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานตามปกติได้

 

โรคระบบประสาทส่วนกลาง Central Nervous System

โรคระบบประสาทส่วนกลาง Central Nervous System

ซาโนฟี่-อเวนตีส เป็นบริษัทหลักในด้านยารักษา โรคลมชัก และยังรักษาโรคอารมณ์แปรปรวน (bipolar) ด้วย

 

โรคทางอายุรกรรม Internal Medicine

โรคทางอายุรกรรม Internal Medicine

การรักษาโรคทางอายุรกรรมเป็นการป้องกันและรักษาโรคทั่วไป

 

วัคซีน Vaccine

เกณฑ์สำหรับวัด :