เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

ความช่วยเหลือ

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 264 9999
โทรสาร : 02 264 9998

communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

ความช่วยเหลือ

ซาโนฟี่-อเวนตีสให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความลำบากในการใช้เว็บไซต์ เรามีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันและสอดคล้องกับการเข้าถึงระดับ 2 ดาวตามมาตรฐานคำแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสากล WCAG 1.0

 
รายชื่อของการเชื่อมโยงโดยตรงไปยังส่วน :

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

เว็บไซต์นี้พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ของ W3C ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบเว็บไซต์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยเท่าเทียมกัน ที่กำหนดขึ้นตามโครงการ WAI ข้อมูลทุกหน้าในเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย "http://www.sanofi-aventis.co.th" ล้วนสอดคล้องกับการเข้าถึงระดับ 2 ดาวตามมาตรฐาน WCAG 1.0.

หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือจุดที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวที่หน้าใดก็ตามของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ใช้งานไม่สะดวก โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้ แบบติดต่อบริษัท.

การใช้งานโปรแกรมเรียกดูเว็บ (browser) ชนิดต่างๆ

โปรแกรมเรียกดูเว็บหรือเบราเซอร์ (browser) ที่ใช้งานได้ดีกับเว็บไซต์นี้คือเบราเซอร์รุ่นใหม่ๆ ที่สนับสนุนภาษา HTML 4.01 และ CSS 2 รวมทั้งภาษา XHTML และภาษา CSS ตามมาตรฐานที่ W3C แนะนำ

ท่านควรใช้เบราเซอร์รุ่นล่าสุดเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้เต็มศักยภาพ แต่เบราเซอร์รุ่นเก่าก็ใช้งานได้เช่นกัน

เราแนะนำให้ท่านใช้เบราเซอร์ให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ดังนี้

 • เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac.OS.X ควรใช้เบราเซอร์ Opera, Safari, Mozilla Firefox
 • เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 6, HPR
 • เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linuxควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox, Opera

การดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ มักแสดงอยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกดูได้ทันที โดยอาจอยู่ในรูป HTML, TXT, RTF, Microsoft Word, PowerPoint หรือ Excel

แต่อาจมีเอกสารที่ดาวน์โหลดได้บางชุดแสดงอยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านโดยเฉพาะ

หากท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ Adobe ที่นี่ ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader

ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาให้ชมเว็บไซต์โดยใช้ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์ได้ ดังนี้

 • กดปุ่ม [ s ] เพื่อเรียกดูเนื้อหาหลักของหน้า
 • กดปุ่ม [ 4 ] เพื่อเรียกเครื่องมือค้นหา
 • กดปุ่ม [ 0 ] เพื่อเรียกดูหัวข้อ “ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์”

การเรียกใช้งานทางปุ่มลัดร่วมกับปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์แตกต่างกันไปตามเบราเซอร์ วิธีเรียกใช้ปุ่มทางลัดร่วมกับเบราเซอร์ต่างๆ คือ

 • Internet Windows กด [Alt] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์] แล้วกด [Enter]
 • Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows กด [Alt] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์]
 • Opera 7 Windows, Macintosh, Linux กด [Shift] + [Esc] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์]
 • Internet Explorer, Macintosh กด [Ctrl] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์] แล้วกด [Enter]
 • Safari 1.2 Macintosh กด [Ctrl] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์]
 • Mozilla, Netscape Macintosh กด [Ctrl] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์]
 • Galeon/Mozilla/ FireFox Linux กด [Alt] + [ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์]
 • เบราเซอร์ที่ไม่สนับสนุนปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์ ได้แก่ Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari รุ่นก่อน version 1.2, Opera Windows /Linux รุ่นก่อน version 7

การชมเว็บไซต์

สัญลักษณ์ของบริษัทหรือโลโก้ (Logo)

หากกดที่โลโก้ของบริษัทตรงส่วนบนของหน้าที่กำลังชม จะกลับไปยังหน้าหลักทันที

ส่วนหลักของเว็บไซต์

ลิ้งค์หลักเชื่อมกลับไปหาข้อมูลหลักที่แสดงอยู่ส่วนบนสุดของหน้า ลิ้งค์เหล่านี้นำผู้ใช้งานไปสู่ส่วนหลักๆ ของเว็บไซต์โดยตรง ได้แก่

 • เนื้อหา
 • เมนูหลัก
 • เมนูย่อย
 • เมนูความช่วยเหลือ
 • หน้าติดต่อเว็บไซต์

เครื่องมือและบริการ

หากใช้เบราเซอร์ที่สนับสนุนการแสดงภาพ ท่านจะพบลิ้งค์หลักแสดงอยู่ด้านบนสุดทางขวามือของแต่ละหน้า

ลิ้งค์หลักที่ปรากฏบนเว็บไซต์

 • แบบสำหรับติดต่อบริษัท
 • คำแนะนำและความช่วยเหลือในการใช้เว็บไซต์
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ลิ้งค์ไปยังหน้าความช่วยเหลือในการใช้เว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์ หน้าข่าวสาร เนื้อหาหลักและลิ้งค์ไปยังด้านล่างของหน้าแสดงอยู่ที่ส่วนบนของหน้าหลัก ส่วนหน้ารองจะแสดงลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานกำลังชมอยู่ในขณะนั้น

การใช้งานเว็บเพจแต่ละหน้า

Quick access links

ลิ้งค์ที่ช่วยนำผู้ใช้งานไปยังเมนูหลัก เนื้อหาหลัก และด้านล่างของหน้าแสดงอยู่ก่อนโลโก้ของซาโนฟี่-อเวนตีส

Quick access links สนับสนุนความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ช่วยให้ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะอื่น เช่น เสียงสังเคราะห์ที่ช่วยอ่านเว็บไซต์และโปรแกรมแปลงเว็บไซต์เป็นอักษรเบรลล์ ลิ้งค์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้งานสั่งให้เบราเซอร์ปิดการแสดงรูปแบบมาตรฐานของเว็บไซต์

เมนูป้ายบอกทาง (Breadcrumb navigation)

เมนูป้ายบอกทางหรือ breadcrumb navigation แสดงอยู่ทุกหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากำลังอยู่ที่หน้าใด และสามารถย้อนกลับไปยังข้อมูลระดับสูงขึ้นได้ทันที

วิธีปรับแต่งการแสดงผล

การเพิ่มขนาดตัวอักษร

หากใช้เบราเซอร์ Internet Explorer ให้เลือกคำสั่ง View/Text size แล้วเลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

หากใช้เบราเซอร์ Mozilla ให้กดปุ่มต่อไปนี้พร้อมกัน

 • [Ctrl] + [ + ] เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร
 • [Ctrl] + [ - ] เพื่อลดขนาดตัวอักษร
 • [Ctrl] + [ 0 ] เพื่อกลับไปใช้ตัวอักษรขนาดเดิม

ชมเว็บไซต์โดยให้แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดเอง

ท่านสามารถชมเว็บไซต์โดยให้แสดงผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้เอง

หากเบราเซอร์ที่ใช้สนับสนุนการกำหนดรูปแบบการแสดงผลตามความต้องการของผู้ใช้งาน ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้โดยใช้คำสั่ง View

 • เบราเซอร์ Firefox, Mozilla ให้เลือกคำสั่ง View/ Page style
 • เบราเซอร์ Opera 7 ให้เลือกคำสั่ง Style
 • เบราเซอร์ Internet Explorer 6.0, HPR 3.0 ให้เลือกคำสั่ง Tools / Internet Options / General tab / Accessibility

Updated: 01 มกราคม 2554