เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 
Empowering Life

ขอต้อนรับสู่ ซาโนฟี่(ประเทศไทย)

 

ด้วยความเป็นบริษัทสาขาของซาโนฟี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยาชั้นนำ

ระดับโลก เราให้บริการด้วยยาและเวชภัณฑ์จากนวัตกรรมที่ผู้ป่วยสามารถให้

ความไว้วางใจสำหรับใช้ในการรักษาและดูแลสุขภาพเพื่อให้คุณภาพชีวิตดี

   
   
   

  เนื้อหาสาระ :

  ติดต่อเรา

  ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

  87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
  ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพฯ 10330
  ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 02 264 9999
  โทรสาร : 02 264 9998

  communicationthai@sanofi.com

   

  ขอต้อนรับสู่ ซาโนฟี่(ประเทศไทย)

   

  สุขภาพของท่าน

  สุขภาพของเราเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับเรา แต่หากเราเกิดอาการเจ็บป่วยก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ให้แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายของเรา ดังนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะของโรคและผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพูดคุยปรึกษากับแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น