เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

โรคที่เกิดจาก
ลิ่มเลือดอุดตัน

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 264 9999
โทรสาร : 02 264 9998

communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

โรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน Thrombosis

โรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน Thrombosis

โรคหลอดเลือดดำตีบตัน Venous Thromboembolism (VTE)
เกิดขึ้นเมื่อมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ , นับเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ในซีกโลกตะวันตก เกิดขึ้นในประชากรประมาณ 0.1% ทุกปี

 

โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน (Deep Vein Thrombosis) เกิดขึ้นจากการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือด (เกิดจากการแข็งตัวของเลือด clot) เกิดขึ้นที่ในหลอดเลือดดำส่วนลึกที่บริเวณขาส่วนล่าง หากลิ่มเลือดส่วนหนึ่งส่วนใดหลุดออกจากผนังหลอดเลือดดำแล้วลอยไปตามกระแสเลือด(emboli) ไปอุดตันที่บริเวณหลอดเลือดแดงที่ปอดได้ เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัดที่ปอด (Pulmonary Embolism)

ถ้าลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่จะเป็นเหตุให้เกิดการอุดตันอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ถึงเสียชีวิตได้ 

โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันมักจะเกิดในผู้ป่วยซึ่งได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางกระดูก (orthopaedic) เช่นผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกสะโพก เปลี่ยนข้อเข่า หรือผู้มีกระดูกสะโพกร้าว การผ่าตัดใหญ่อื่น ๆ  ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงทั้งในและนอกโรงพยาบาลเป็นเวลานานโดยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

กลุ่มยาต้านการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือด (Anticoagulant drugs) มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน  และซาโนฟี่-อเวนตีสได้พัฒนายากลุ่มใหม่จากการสังเคราะห์ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผลมาก

Updated: 21 กรกฎาคม 2553

เกณฑ์สำหรับวัด :