เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

ซาโนฟี่-อเวนตีส
(ประเทศไทย)

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 264 9999
โทรสาร : 02 264 9998

communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย)

ซาโนฟี่-อเวนตีสดำเนินการใน[ประเทศไทย] โดยการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ผ่านทางผู้แทนยาของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ของซาโนฟี่-อเวนตีส มีบริษัท [ซิลลิค ฟาร์มา] เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

 

ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย)
 
สนับสนุนด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายแพทย์และฝ่ายการตลาดซึ่งมีฐานอยู่ใน [กรุงเทพฯ ] ซาโนฟี่-อเวนตีสได้ตอบสนองผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข[ประเทศไทย] ในด้านการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน 7 กลุ่มการรักษาหลัก.

ซาโนฟี่-อเวนตีส [ประเทศไทย]
ไม่เพียงแต่มีพันธสัญญาในการจัดบริการด้านยาที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเพื่อช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดียิ่งขึ้นด้วย

ซาโนฟี่-อเวนตีส [ประเทศไทย] 
ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน และสมาคมวีชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ในการนำโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพไปสู่แพทย์ เภสัชกรและนิสิต นักศึกษาด้านสุขภาพทั่วราชอาณาจักร

Updated: 12 กรกฎาคม 2553

เกณฑ์สำหรับวัด :