เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

'ค่านิยม' (Values) ของเรา

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 264 9999
โทรสาร : 02 264 9998

communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

“ค่านิยม” ของเรา (Our Values)

ค่านิยมของเรา

 

เรายึดถือค่านิยมอันแข็งแกร่งของกลุ่มซาโนฟี่ซึ่งเป็นรากฐานการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและของกลุ่ม สิ่งที่พวกเราทุกคนยึดมั่นเสมอทุกวัน ไม่ว่าจะเมื่อทำสิ่งใด ทำกิจกรรมใดหรือริเริ่มโครงการใด คือเราทำงานเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือสุขภาพของผู้คน

สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

เราสนับสนุนให้พนักงานและพันธมิตรธุรกิจของเราคิดหาวิธีการที่สร้างสรรค์และก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยความกล้าลงทุนทำ

มีความมั่นใจ (Confidence)

เรามีความมั่นใจ เรายืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย เรากล้าท้าทายวิธีการแบบเดิมๆ

ให้ความเคารพ (Respect)

เราเคารพและยอมรับความแตกต่างรวมทั้งความต้องการของพนักงาน ผู้ป่วและพันธมิตรธุรกิจของเรา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสด้วยความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity)

เราทุกคนต่างยึดถือหลักการเดียวกัน คือร่วมกันรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา ต่อพนักงานของเรา ต่อสวัสดิภาพของผู้ป่วยและต่อการก่อให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

ยึดถือจริยธรรมความซื่อตรง (Integrity)

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุดโดยไม่ประนีประนอมอย่างเด็ดขาด

Updated: 23 มีนาคม 2559