เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

ห้องข่าว

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

คำถามจากสื่อมวลชน
โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02 264 8989
โทรสาร : 02 264 9909
communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

ห้องข่าว

ด้วยการเห็นความสำคัญของการสื่อสารที่ดีทั้งกับสาธารณชน และผู้มีวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนสื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง..

 

ด้วยการเป็นบริษัทยาที่เจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด ซาโนฟี่-อเวนตีส ยังคงรักษาสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งกับสื่อมวลชนทุกด้าน

เกณฑ์สำหรับวัด :