เมนูนำทางด่วน :

 1. ไปยังเนื้อหา
 2. ไปที่เมนูส่วนหลักของ
 3. ไปที่การค้นหาเครื่องมือ
 4. ไปหน้าความช่วยเหลือ
 5. ไปที่โมดูล
 6. ไปที่รายการของแป้นพิมพ์ลัด

เมนูช่วยเหลือ :

 1. ซาโนฟี่ทั่วโลก |
   
 2. เว็บไซต์สหรัฐเว็บ |
   
 3. เว็บไซต์ธุรกิจทั่วโลก |
   
 4. แผนที่เว็บไซต์ |
 5. ติดต่อเรา |
 6. ความช่วยเหลือ
 1. ขนาดตัวอักษร

  ลดแหลก ทำให้มากขึ้น  
 
 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ติดต่อเรา

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02 264 9999
โทรสาร : 02 264 9998

communicationthai@sanofi.com

เนื้อหาสาระ :

โรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular

โรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular

ด้วยการเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และก่อให้เกิดความพิการ ได้ โรคหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความสำคัญลำดับต้น ๆ ทางสาธารณสุข ในโลกอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

 

ซาโนฟี่-อเวนตีส ยึดมั่นในการพัฒนายาระดับโลกเพื่อป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันนี้เราได้วางตลาดยาสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว และยาสำหรับลดความเสี่ยงในการมีเหตุการณ์แทรกซ้อนที่เกิดซ้ำภายหลังจากเคยมีอาการหัวใจวาย โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

Updated: 21 กรกฎาคม 2553

เกณฑ์สำหรับวัด :