ซาโนฟี่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างพลังแห่งชีวิต (Empowering Life) เพื่อขับเคลื่อนการเป็นผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ (health journey partner) อย่างยั่งยืน

ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ มีทั้งยามดีและยามร้ายที่อาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยหรืออาจเป็นเรื่องใหญ่ อาจเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามหรือตามติดตัวไปตลอดชีวิต พวกเราชาวซาโนฟี่พร้อมร่วมเผชิญอุปสรรคเหล่านั้นในฐานะสหายร่วมการเดินทางของสุขภาพ