100,000 +

จำนวนพนักงานทั่วโลกของซาโนฟี่

5 พันล้านยูโร

เป็นการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา (2017)

ซาโนฟี่ ดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยมุ่งมั่น เสริมสร้างพลังแห่งชีวิต (Empowering Life) เพื่อขับเคลื่อนการเป็น ผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ (health journey partner) อย่างยั่งยืน เพราะการเดินทางของชีวิตควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดี
เราได้คิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่ผู้คนทั่วโลก เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และยืนยาว ในฐานะบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพ
เรานำประโยชน์จากการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเภสัชกรรมระดับโลกเพื่อส่งมอบนวัตกรรมยาและผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายโรค เช่น ภูมิแพ้ หวัดและอาการไอ อาการเจ็บปวด ระบบย่อยอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัคซีน

ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ มีทั้งช่วงแข็งแรงและเจ็บป่วยที่อาจมีผลกระทบมากหรือน้อย และอาจเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามหรือตามติดตัวไปตลอดชีวิต

ภารกิจของเรา

ในแต่ละวัน พนักงานของซาโนฟี่กว่า 100,000 ชีวิตได้อุทิศตนทำงานผ่านโครงการเพื่อความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก