บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก


ผู้หญิงยิ้ม
มีพนักงานกว่า 400 คน ในประเทศไทย
ดำเนินกิจการใน 100 ประเทศ (1)
มีพนักงานกว่า 100,000 คนทั่วโลก (1)
มีโรงงานจำนวน 79 แห่ง ใน 36 ประเทศ
นำเสนอผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพให้คนไทยมากว่าหนึ่งทศวรรษ
ผู้ชายยิ้ม
มุ่งมั่นส่งเสริมด้านสุขภาพแก่คนไทยและทั่วโลกใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก

5 กลุ่มธุรกิจหลัก

โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหายาก
วัคซีน
ผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคทั่วไป และในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
ซาโนฟี่มุ่งมั่นสร้างเสริมพลังแห่งชีวิต 
  1. Annual Report on Form 20-F 2017.