ผู้หญิงดีใจเพราะประสบความสำเร็จ
Empowering Life


ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ 
มีทั้งช่วงแข็งแรงและเจ็บป่วยที่อาจมีผลกระทบมากหรือน้อย และอาจเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามหรือตามติดตัวไปตลอดชีวิต
ซาโนฟี่ ผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ
พวกเราชาวซาโนฟี่พร้อมร่วมเผชิญอุปสรรคเหล่านั้นในฐานะผู้อยู่เคียงข้างการเดินทางของสุขภาพ ผู้ป่วยมากมายต้องพึ่งเรา และเรามุ่งมั่นปกป้อง สนับสนุนและช่วยผู้คนเผชิญอุปสรรคด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ


คนกำลังว่ายน้ำ คนกำลังว่ายน้ำ
“ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตาม เราต่างอาจได้เผชิญกับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาวนั้น ซึ่งพนักงานซาโนฟี่ในทั่วทุกมุมโลกมุ่งมั่นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีและยืนยาวยิ่งขึ้น”

โอลิวิเยร์ บรองดิคูร์
CEO, Sanofi

เด็กผู้หญิงและแม่มีความสุข เด็กผู้หญิงและแม่มีความสุข


ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ 
มีทั้งช่วงแข็งแรงและเจ็บป่วยที่อาจมีผลกระทบมากหรือน้อย และอาจเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามหรือตามติดตัวไปตลอดชีวิต
ซาโนฟี่ ผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ
พวกเราชาวซาโนฟี่พร้อมร่วมเผชิญอุปสรรคเหล่านั้นในฐานะผู้อยู่เคียงข้างการเดินทางของสุขภาพ ผู้ป่วยมากมายต้องพึ่งเรา และเรามุ่งมั่นปกป้อง สนับสนุนและช่วยผู้คนเผชิญอุปสรรคด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ