ความหลากหลายที่ซาโนฟี่ เรามีพนักงานมากกว่า 100,000 คนใน 100 ประเทศ

  • ผู้หญิง 45.8% vs ผู้ชาย 54.2%

  • พนักงานจำนวน 14.2% ปฎิบัติงานในสหรัฐอเมริกา 43.0% ในยุโรป และ 36.8% ในตลาดใหม่

  • พนักงานผู้พิการจำนวน 1,160 คน (2559) ปฎิบัติงานที่ซาโนฟี่ในประเทศฝรั่งเศส