สุขภาพและความผาสุก

การเดินทางควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดี ซาโนฟี่จึงมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่ผู้คนทั่วโลก เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และยืนยาวขึ้น โดยนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของเราได้เข้าถึงผู้คนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด

การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ มีแนวโน้มว่าอายุขัยของคนจะยืนยาวขึ้นและวิถีชีวิตที่เนือยนิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งโรคเบาหวานแล โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่น่าวิตกกังวล

โรคมะเร็ง

การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ ซาโนฟี่มุ่งมั่นที่จะคิดค้นวิธีรักษาเพื่อตอบสนองคนหลายล้านที่กำลังเผชิญกับโรคหรืออาจต้องกังวลกับโรคมะเร็งในอนาคต คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในอีกสองทศวรรษจากนี้

ภูมิคุ้มกัน

ซาโนฟี่หวังจะสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติผ่านการคิดค้นนวัตกรรมวิธีบำบัดรักษา ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติเป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น อาการแพ้ หอบหืดและโรคภูมิต้านตนเอง

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง

ซาโนฟี่ เจนไซม์ ได้ดำเนินการพัฒนาวิธีรักษาโรคปลอกประสาทอักเสบมานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว เรามุ่งมั่นจะทำให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่อยู่ในตลาดใหม่ ได้พบกับวิธีรักษา

โรคหายาก

การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหายาก ความซับซ้อนของโรคและการที่ไม่ค่อยพบทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปได้ยาก ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว

วัคซีน

ซาโนฟี่รู้สึกภูมิใจที่วัคซีนของเราสามารถปกป้องตัวเราและคนที่เรารักจากโรคติดเชื้อที่มีอยู่มากมายในทุกช่วงชีวิต ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจวัคซีนระดับสากลของเรา     ได้ผลิตวัคซีนให้แก่ผู้คนทั่วโลกปีละหนึ่งพันล้านโด๊ส และไม่หยุดยั้งที่จะขยายคุณค่าของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง