ครอบครัวมีความสุข
เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

ผู้หญิงหลายคนเดินคุยและหัวเราะ
สุขภาพและความผาสุก
การเดินทางควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดี ซาโนฟี่จึงมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่ผู้คนทั่วโลก เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และยืนยาวขึ้น โดยนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของเราได้เข้าถึงผู้คนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด
การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ มีแนวโน้มว่าอายุขัยของคนจะยืนยาวขึ้นและวิถีชีวิตที่เนือยนิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งโรคเบาหวานแล โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่น่าวิตกกังวล
นักวิจัยทำการทดลอง
โรคมะเร็ง
การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ ซาโนฟี่มุ่งมั่นที่จะคิดค้นวิธีรักษาเพื่อตอบสนองคนหลายล้านที่กำลังเผชิญกับโรคหรืออาจต้องกังวลกับโรคมะเร็งในอนาคต คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในอีกสองทศวรรษจากนี้
นักวิจัยทำการทดลอง
ภูมิคุ้มกัน
ซาโนฟี่หวังจะสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติผ่านการคิดค้นนวัตกรรมวิธีบำบัดรักษา ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติเป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น อาการแพ้ หอบหืดและโรคภูมิต้านตนเอง
นักวิจัยทำการทดลอง
โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง
ซาโนฟี่ เจนไซม์ ได้ดำเนินการพัฒนาวิธีรักษาโรคปลอกประสาทอักเสบมานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว เรามุ่งมั่นจะทำให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่อยู่ในตลาดใหม่ ได้พบกับวิธีรักษา
นักวิจัยทำการทดลอง
โรคหายาก
การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหายาก ความซับซ้อนของโรคและการที่ไม่ค่อยพบทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปได้ยาก ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว
นักวิจัยทำการทดลอง
วัคซีน
ซาโนฟี่รู้สึกภูมิใจที่วัคซีนของเราสามารถปกป้องตัวเราและคนที่เรารักจากโรคติดเชื้อที่มีอยู่มากมายในทุกช่วงชีวิต ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจวัคซีนระดับสากลของเรา     ได้ผลิตวัคซีนให้แก่ผู้คนทั่วโลกปีละหนึ่งพันล้านโด๊ส และไม่หยุดยั้งที่จะขยายคุณค่าของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง