ปัญหาที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้านสาธารณสุขและข้อถกเถียงระดับนานาชาติ


การดำเนินชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ มีแนวโน้มว่าอายุขัยของคนจะยืนยาวขึ้นและวิถีชีวิตที่เนือยนิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งโรคเบาหวาน และ โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่น่าวิตกกังวล

มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 425 ล้านคน และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 640 ล้านคนในปี 2583
ที่มา: ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2558 จาก International Diabetes Federation

มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เสียชีวิตแล้วประมาณ 17.7 ล้านคน
ที่มา: ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2558 จากองค์การอนามัยโลก

หวัดและอาการไอ

ผลกระทบจากโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นรุนแรงมาก เพราะคนจำนวนมากที่เจ็บป่วยจากทั้งสองโรค แต่การวิจัยก็ได้ช่วยพลิกสองโรคนี้ให้กลายเป็นภาวะเรื้อรังที่สามารถรักษาได้ ปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนมากมีชีวิตยืนยาวขึ้น และสามารถทำกิจกรรมได้ รวมทั้งใช้ชีวิตได้เต็มที่กว่าในอดีต

วิวัฒนาการเพื่อโรคเบาหวาน

เบาหวานเกิดเพราะร่างกายไม่ผลิตอินซูลิน (เบาหวานชนิดที่ 1) หรือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินที่ผลิตไปใช้งานได้ (เบาหวานชนิดที่ 2) ซาโนฟี่ได้พัฒนาการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลินมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับโรคเบาหวานครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่อินซูลินไปจนถึงยาลดระดับน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการให้อินซูลินออกฤทธิ์ยาววันละหนึ่งครั้งเป็นผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรมจากซาโนฟี่
โรคหัวใจและหลอดเลือดหมายถึงกลุ่มอาการที่เกิดแก่หัวใจและหลอดเลือด ซาโนฟี่ได้สร้างตำนานเพื่อพิชิตโรคหัวใจและหลอดเลือดมานานกว่า 50 ปี เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรมสำหรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะหัวใจทำงานผิดปกติ เช่น หัวใจวาย รวมทั้งผู้ที่ต้องได้รับการรักษาวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาที่มีวางจำหน่ายในตลาดอยู่แล้ว

ความท้าทายยังคงอยู่

ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดยังคงเผชิญความท้าทายมากมาย ผู้ป่วยได้พบแพทย์เพียงปีละไม่กี่ครั้ง อาจไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอในช่วงที่ไม่ได้พบแพทย์ และจำเป็นต้องปรับการใช้ชีวิตประจำทั้งรวมถึงโภชนาการ การออกกำลังกาย และการใช้ยา
เบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นภาระของระบบสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยก็สูงขึ้น
แม้วิธีบำบัดรักษาจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่เราตระหนักดีว่าการจัดการโรคทั้งสองนี้เป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ในฐานะผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ ซาโนฟี่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ความสำคัญของการรักษาแบบองค์รวม

เราต่อยอดความเชี่ยวชาญและรักษาพันธกรณีที่มีต่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ยารักษาโรค เป้าหมายของเราคือมอบสุขภาพที่ดีให้ผู้คนหลายล้านผ่านการนำเสนอทั้งยาคุณภาพสูง การบริการ อุปกรณ์และการบริหารข้อมูล
ผลิตภัณฑ์แบบองค์รวมของเรามุ่งให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์และประสบการณ์จากการรักษาที่ดีขึ้น เราได้ พัฒนานวัตกรรมยาที่ผสานคุณประโยชน์การรักษาทุกด้าน และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนที่วงการแพทย์และสังคมต้องการ วัตถุประสงค์ของเราคือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเรามุ่งหมายจะส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขเกิดความยั่งยืน
ด้วยศักยภาพขององค์กรซึ่งเน้นที่แนวทางปฏิบัติแบบวิเคราะห์และการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกัน เมื่อพ.ศ. 2559 เราได้ร่วมมือกับเวริลี (Verily) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้บริษัทอัลฟาเบต (Alphabet) เพื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุนออนดูโอ (Onduo) ขึ้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบองค์รวมเพื่อจัดการการรักษาโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น