คนประมาณ 2.5 ล้านคนทั่วโลกป่วยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis - MS) นี้ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ปลอกประสาทซึ่งทำหน้าที่หุ้มเส้นประสาทที่รับส่งสัญญาณระหว่างสมองกับไขสันหลังและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายถูกทำลาย ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบจะมีอาการแตกต่างกัน บางรายมีอาการชาตามแขนขา บางคนอาจมีอาการหลงลืม ขณะที่บางคนอาจเป็นอัมพาตหรือมีปัญหาในการมองเห็น

เราทำมากกว่าเพียงรักษาโรค

ซาโนฟี่ เจนไซม์ ได้ดำเนินการพัฒนาวิธีรักษาโรคปลอกประสาทอักเสบมานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว เรามุ่งมั่นจะทำให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่อยู่ในตลาดใหม่1 ได้พบวิธีรักษา เราต่อยอดจากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ป่วยโรคหายากซึ่งมีเพียงไม่กี่คน เราอุตสาหะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งบุคลากรการแพทย์และองค์กรเพื่อสิทธิผู้ป่วยเพื่อที่จะได้เข้าใจอุปสรรคที่ผู้ที่ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบต้องเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น

“ในทุกๆวันเราได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ต้องเผชิญโรคปลอกประสาทอักเสบและผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านั้น เราผลักดันตัวเองให้แปรความรู้สึกของผู้ที่ป่วยเป็นโรค MS ให้ออกมาเป็นผลงานอยู่ตลอดเวลา”

บิลล์ ไซโบลด์ รองประธานบริหาร ซาโนฟี่ เจนไซม์

ความคืบหน้า

ปัจจุบันซาโนฟี่นำเสนอสองตัวเลือกเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย แต่เราตระหนักดีว่าความต้องการของผู้ป่วยบางรายยังไม่ได้รับการตอบสนอง เรายังคงวางเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาไปยังจุดที่เราเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะช่วยผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมอักเสบ เช่น โครงการวิจัยระยะแรกที่เน้นการป้องกันและซ่อมแซมระบบประสาทที่ถูกทำลายเพราะโรค MS

หากสนใจศึกษางานของเราเรื่องโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ท่านสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ
ซาโนฟี่ เจนไซม

1ตลาดใหม่ หมายถึง ทั่วโลก โดยไม่รวมสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันตก (ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน กรีซ ไซปรัส มอลตา เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์ก) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์