ลูกสาวหอมแก้มแม่

ต่อสู้กับยาปลอม

การต่อสู้กับยาปลอม – พันธกิจอันยาวนานของซาโนฟี่

ซาโนฟี่มุ่งมั่นที่จะปกป้องความสุจริตและความสามารถสืบย้อนได้ของผลิตภัณฑ์ของเรา เราเป็นพันธมิตรที่มั่นคงในการต่อสู้กับยาปลอมระดับโลก
เรามีห้องปฏิบัติการกลางสำหรับการต่อต้านผลิตภัณฑ์ปลอมโดยเฉพาะ (Central Anti-Counterfeiting Laboratory) ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2551 ห้องปฏิบัติการนี้ได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยมาแล้วกว่า 37,000 รายการ


เราต่อสู้กับยาปลอมโดย

  • ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างความตระหนัก
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานสาธารณสุขและบริษัทเภสัชกรรมแห่งอื่นๆ เพื่อยึดผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและปิดโรงงานผลิตเถื่อนรวมทั้งเว็บไซต์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอ
  • คุ้มครองเครือข่ายการผลิตและจัดจำหน่าย และพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์และป้องกันการถูกปลอมแปลง