ประชากรหนึ่งในสามของโลกไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาดังที่ต้องการและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการป้องกันโรคผ่านทางโครงการการดูแลแบบองค์รวมของบริษัทอีกด้วย
ในฐานะผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ เราให้ความสำคัญต่อการร่วมสนับสนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาด้วยยาที่มีคุณภาพสูงได้ดีขึ้นในสาขาที่เราเชี่ยวชาญ โดย

  • ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคที่ไม่ติดต่อ
  • มีส่วนร่วมในการควบคุม ขจัด และกำจัดโรคติดเชื้อบางโรคให้หมดสิ้นไป
  • ต่อสู้กับยาปลอม

3 ภารกิจสำคัญ

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมยาและวัคซีนเพื่อเติมเต็มการรักษาทางการแพทย์
  • พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ / รูปแบบที่ราคาไม่สูงเพื่อให้โอกาสคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลดีขึ้น 
  • เพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน