ร่วมมือกันจัดการโรคไม่ติดต่อ

โครงการ Access Accelerated

โรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังที่ระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวานและความผิดปกติทางจิต ล้วนเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข

ประมาณการว่าโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตปีละ 36 ล้านคน โดยที่เกือบสามในสี่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลางที่ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้จำกัด

เราเชื่อว่าความร่วมมือจะทำให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ลดการเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรจากโรคที่รักษาและป้องกันได้
โครงการอย่าง KiDS  ในโรงเรียน
ซาโนฟี่มีพันธกิจในการพัฒนาวิธีรักษาที่ยั่งยืนซึ่งทำให้ชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม รวมถึงเด็กด้วย เราเชื่อว่าโครงการอย่าง KiDS จำเป็นต่อการส่งเสริมการมีสุขภาพดีตั้งแต่วัยเด็ก และน่าจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้”
อันโตนิโอ ทาทารานนิ ผู้จัดการแผนกแพทย์สัมพันธ์ ส่วนโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด ซาโนฟี่